We are going to exhibit the works of Printsaurus members and foreign artists who have come together in the spirit of friendship.
We hope this opportunity will further facilitate the international exchange of Printsaurus works.

Exhibition Info

Term : April 7 - April 23, 2021
Place :FEI ART MUSEUM YOKOHAMA
Address :
YokohamaTsuruyacho RLD.1F 3-33-2, Tsuruya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, JAPAN
Hours :10:00 - 19:00
        (Last day 17:00/Monday&Tuesday Closed)
Tel:045-411-5031
Fax:045-411-5032

 

    

Artists

AKI,Mana ISEKI,Yo ICHIKAWA,Sakiko UCHIDA,Yoshie UCHIYAMA,Ryoko OKAWA,Miyuki OTA,Mariko OTE,Jin
OMORI,Hiroyuki OYAMA,Emiko KATORI,Takeshi KAWACHI,Seiko KYONO,Seiko KUROYANAGI,Masataka
KOIZUMI,Takako SAKAMOTO,Kayoko SAJI,Naomi SAWADA,Yuichi SHIMIZU,Hirofumi ZHUANG,Man SEO,Takako
SEKIGUCHI,Mihoko SOMA,Yuko SONOYAMA,Harumi TANIMURA,Akito HISHIDA,Toshiko FUNASAKA,Yoshisuke
MIZUTANI,Norimasa MIYAYAMA,Hiroaki  MUTO,Shogo MORIOKA,Ayumi YAMAMOTO,Sanae

Exhibition View 1
Exhibition View 2